Ga naar de inhoud

Gezondheidszorg

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zich, met de steun van een aantal deskundigen, over het lopende beraad in het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid gebogen, en heeft een positienota over een zorg- en begeleidingskader op maat van patiënten met een handicap en chronisch zieken uitgewerkt.

Inleiding 

De besproken hervorming in het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stoelt op 3 pijlers: 

 1. herverdeling van bevoegdheden tussen zorgverleners (nieuwe profielen en competenties – opleidingen, diploma, kwalificaties – delegatie – controlemechanisme, ...);
 2. kwaliteitsvolle, multidisciplinaire en geïntegreerde gezondheidszorg op maat (nieuw samenwerkingsmodel tussen betrokkenen);
 3. nieuw concept "meesturende patiënt" (de patiënt komt centraal te staan in de gezondheidszorg; zijn vragen moeten gerespecteerd worden). 

Verschillende feitelijke vaststellingen

 1. Het aspect 'handicap' of 'chronische ziekte' bezwaart de vonnissen of beslissingen.
 2. Levenskeuze moet aan de grondslag van zorgkeuzes liggen.
 3. Volksgezondheid is steeds meer marktgericht.
 4. Er is een steeds groter onderscheid tussen zorg (cure) en begeleiding (care) van de persoon. 

Vragen van de NHRPH 

 1. De waardigheid van personen met een handicap en chronisch zieken garanderen (naleving van de rechten van personen met een handicap; opleiding van de mantelzorgers; sensibilisering van de betrokkenen op het vlak van handicap; duidelijke beschrijving van de verbintenissen van elke betrokkene, van de manieren om te communiceren en te informeren bij het invoeren van zelfbeschikking door de patiënt; definitie van instemming; evaluatie van het systeem door de patiënten, …)
 1. Kwaliteitsvolle zorg en begeleiding voor iedereen mogelijk maken (verbetering van de kwaliteit van de therapeutische relatie; geografisch beter verspreid, toegankelijker en betaalbaarder aanbod aan zorg en technieken; opleiding van de patiënt met het oog op zijn keuzevrijheid; nauwkeurige omschrijving van de doelstellingen van 'multidisciplinariteit'; erkenning van het sociaal statuut van mantelzorgers; waarborgen van de continuïteit van zorg door middel van een systeem voor gegevensuitwisseling tussen betrokkenen) 
 1. Zelfstandige levenskeuzes en inclusie in de maatschappij waarborgen (vrije keuze van verblijfplaats; toegang tot alle diensten en voorzieningen; versterking van het transversaal inclusiebeleid op het vlak van verbintenissen en middelen) 
 1. De delegatie van de handelingen en verantwoordelijkheden duidelijk en uitvoerig reglementeren (duidelijke definitie van het kader en de procedure voor delegatie aan mantelzorgers, van de verplichtingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke partij en in alle leefomgevingen van de patiënten; oprichten van een vergoedingsfonds voor niet-professionele zorgverleners)