Ga naar de inhoud

Digitale kloof

Digitale technologieën zijn vandaag aanwezig in alle domeinen van het Belgische leven. Al deze technologieën worden steeds meer als "onmisbaar" gezien. Maar niet alle burgers zijn gelijk als het op deze ontwikkelingen aankomt. Hoe meer digitalisering, hoe meer mensen niet in staat zijn deze digitale middelen juist te gebruiken. Dit is de realiteit van de digitale kloof. Terwijl digitale technologieën voor sommige personen met een handicap een formidabel instrument tot inclusie vormen, zijn ze voor andere personen met een handicap een vreselijk instrument tot uitsluiting. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) publiceert een "positienota" waarin wordt herinnerd aan de grenzen van wat aanvaardbaar is wanneer het om het gebruik van digitale technologieën gaat. De NHRPH herinnert eraan dat digitalisering enkel zin heeft als het in dienst van de mens staat.