Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 28-05-2018

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 28 mei 2018 plaatsgehad.

Tijdens de plenaire vergadering van 28 mei 2018 heeft de NHRPH onder andere vertegenwoordigers van de Minister van Pensioenen gehoord, die de voorontwerpen van wet met betrekking tot de erkenning van zwaarte van sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen en voor de berekening van het pensioenbedrag toelichtten, teksten die een erkenning van zwaarte specifiek voor een beroepsfunctie voorzien wanneer ze wordt uitgeoefend door een persoon met een handicap. Hij heeft zijn advies hierover geformuleerd.

Ingevolge een reeks schriftelijke vragen gesteld door de NHRPH hebben de vertegenwoordigers van de Minister van Pensioenen ook de wet betreffende de slachtoffers van daden van terrorisme toegelicht, die verband houdt met de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. De NHRPH zal een advies hierover formuleren tijdens de volgende plenaire vergadering.

De NHRPH heeft ook een advies geformuleerd, op vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, over de lijst met vaak gestelde vragen (FAQ) die hij online wil plaatsen. In deze lijst staat alle nuttige informatie over de mobiliteit en het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit (PBM).

 

Contact :

 .