Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-12-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 21 december 2015 plaatsgehad.

Als reactie op de door de NMBS bestelde nieuwe treinmodellen, die onvoldoende toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit, heeft de Raad een persbericht opgesteld.

De Raad heeft zijn jaarverslag over de activiteiten van het jaar 2014 afgerond en goedgekeurd.

Nog steeds wat de toegankelijkheid betreft, heeft de Raad tevens zijn vroegere positienota uit 2009 herzien en aangepast.

 .

Contact :

 .