Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-05-2014

Tijdens de plenaire vergadering van 19 mei 2014 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) volgende onderwerpen behandeld :

  • De overdracht van de bevoegdheden inzake gezondheidszorgen, voorzien in het kader van de 6e Staatshervorming
  • Het project Handicare (nieuwe informatisering) van de DG Personen met een handicap
  • De positieve evolutie van de toegankelijkheid van het callcenter van de DG Personen met een handicap en de verdere plannen om de kwaliteit te verbeteren.
 

De NHRPH heeft ook een advies uitgebracht over de omzendbrief van de federale regering Ā« Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instantiesĀ».

 .