Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 19-03-2018

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 19 maart 2018 plaatsgehad.

Tijdens de plenaire vergadering van 19 maart 2018 heeft de NHRPH onder andere mevrouw Florence Caeymaex, Onderzoeksleidster en Professor aan de Universiteit van Luik, en lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, gehoord, die hem advies nr. 74 van 13 november 2017 betreffende seksuele bijstand voor personen met een beperking van dit comité heeft voorgesteld. 

Hij heeft ook mevrouw Charlotte Flipts, Adviseur op het Kabinet van de heer Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten, gehoord over de uitbreiding van het zorgverlof voor de ouders van kinderen met een handicap.

De NHRPH zal later een advies over dit dossier formuleren. 

De NHRPH heeft ook de volgende adviezen geformuleerd:

  • Advies nr. 2018-13, uitgebracht op verzoek van de heer François Bellot, Minister van Mobiliteit, over de herziening van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
  • Advies nr. 2018-14, uitgebracht op verzoek van de heer Kris Peeters, Minister van Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over het ontwerp van wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.
 

Contact :

 .