Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18/11/2013

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden op 18 november 2013.

Hierna volgende de belangrijkste onderwerpen die werden besproken:

Informatisering in het domein van de gezondheiszorg : eHEALTH-eCARE

Dr. Pierre BONTE van de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV heeft kort de grote lijnen voorgesteld van het actieplan 2013-2018 die naar voor zijn gekomen uit de rondvraag die werd afgesloten in december 2012. De NHRPH heeft de wens uitgedrukt om minstens één maal per jaar geïnformeerd te worden over het verloop van de uitvoering ervan.

 

Observatorium voor chronische ziekten

Tijdens de ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid op 24 oktober 2013, heeft de NHRPH herhaald te betreuren geen deel te mogen uitmaken van het Observatorium voor chronische ziekten. De NHRPH heeft echter wel de garantie gekregen dat een participatie- en interpellatieplan zal worden ingevoerd aan de hand waarvan hij op de hoogte zal worden gehouden met betrekking tot de punten die door deze instantie worden besproken..

 

Advies

De NHRPH heeft het volgende advies uitgebracht:

 .