Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18-06-2018

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 18 juni 2018 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Tijdens de plenaire vergadering luiserde de NHRPH naar de heer Ruben Degraeve van het Kabinet van Sociale Zaken. Hij legde de financieringsregels van de ziekenfondsen uit in het kader van het overleg over de hertewerkstelling. 

De NHRPH bracht ook de volgende adviezen uit:

  • Advies nr. 2018/25, op initiatief van de NHRPH, over het begrip ‘hoogdringendheid’ bij adviesaanvragen
  • Advies nr. 2018/26, op eigen initiatief, over de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
  • Advies nr. 2018/27, op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met een Beperking, over het "wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tot afschaffing van de vermindering van de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende"
  • Advies nr. 2018/28, op verzoek van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking, over het verslag dat de Staatssecretaris voor Personen voor personen met een beperking in de Ministerraad zal uitbrengen over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (UNCRPD)
 

Contact :

 .