Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 17-10-2016

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 17 oktober 2016 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NMBS heeft, tot uitvoering van de Europese verordening  nr. 1300/2014 van 18 november 2014 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit, een nationaal plan rond toegankelijkheid opgesteld.

Vertegenwoordigers van de NMBS hebben het plan voorgesteld op de plenaire vergadering. De NHRPH heeft daarna een advies over het plan uitgebracht.

Advies 2016/16
 

In mei 2016 publiceerde de NHRPH een positienota over internering.

Positienota internering

Parallel daarmee zijn er op dat vlak aanpassingen aan de wetgeving gebeurd die ook in mei 2016 zijn gepubliceerd.

Twee medewerkers van de Minister van Justitie zijn de wijzigingen komen voorstellen. Indien nodig zal de NHRPH zijn positienota actualiseren.

 .

Contact :

 .