Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-09-2013

Op 16/09/2013 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden.

Voornaamste onderwerpen:

Wetsvoorstel betreffende de internering van personen

Er zijn heel wat problemen met de bescherming van de maatschappij tegen daders van een misdaad of wanbedrijf met een verstandelijke handicap en/of geestesstoornis en hun internering. België werd trouwens meermaals op het matje geroepen, onder meer door het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Senator ANCIAUX heeft een wetsvoorstel betreffende de internering van personen ingediend. De NHRP heeft een van zijn medewerkers uitgenodigd het voorstel toe te lichten, en zal hierover een advies formuleren.

 

Verpleegkundige handelingen

De Interministeriële Conferentie “Gezondheid” werkt aan een protocol over de verpleegkundige handelingen door niet-professionele zorgverleners, een domein dat uiteraard sterk de personen met een handicap aanbelangt en belangrijke gevolgen heeft afhankelijk van hun leefomgeving.

De NHRPH heeft dus een medewerkster van minister ONKELINX gevraagd het protocolontwerp te komen toelichten, en zal een advies formuleren zodra hij de tekst in zijn bezit heeft.

 

Adviezen

De NHRPH heeft eveneens volgende twee adviezen uitgegeven:

 .