Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-06-2014

Op maandag 16 juni 2014 heeft de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap, Philippe COURARD, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in zijn nieuwe samenstelling geïnstalleerd.

De Staatssecretaris vroeg de NHRPH “om zijn voortrekkersrol te blijven spelen” en herinnerde eraan dat het “essentieel is dat elk beleid dat betrekking heeft op personen met een handicap altijd in de eerste plaats samen met de personen met een handicap en hun vertegenwoordigers moet worden gevoerd” en dat “de transversale benadering meer dan ooit moet worden versterkt” en dat “bij alle beleids- en actieplannen en alle beslissingen rekening moet worden gehouden met de behoeften van alle personen met een handicap en hun families”.

Na de officiële installatie heeft de NHRPH zijn Memorandum opgesteld dat bestemd is voor de nieuwe federale regering die zal worden gevormd op grond van de verkiezingsresultaten van mei 2014.

 .