Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 15-09-2014

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vond plaats op september 2014.

Dit zijn de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen:

Zesde staatshervorming – Overdracht van bevoegdheden

Mevrouw DE RUDDER, Attaché bij de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en de heer DE BOCK, Adviseur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Gezondheidszorg, hebben respectievelijk de mobiliteitshulpmiddelen en de geestelijke gezondheidszorg voorgesteld en hebben uitgelegd hoe deze materies in het kader van de zesde staatshervorming zullen worden overgedragen aan de deelgebieden.

Jaarverslag 2011 en 2012

De NHRPH heeft zijn jaarverslag betreffende de activiteiten van 2011 en 2012 afgewerkt en goedgekeurd.

Advies

 .