Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 19/06/2023

Op 19 juni 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond plaats in de Finance Tower in Brussel.

Een afgevaardigde van de DG Personen met een handicap gaf toelichting bij de actieplannen MutuHandi en CityHandi die een antwoord moeten bieden op de ondersteuningsbehoeften van de ziekenfondsen en gemeenten wat betreft het onthaal en de begeleiding van personen met een handicap.

Vertegenwoordigers van Unia en het kabinet van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit stelden de handistreaming-toolbox voor. Deze is bestemd voor ambtenaren, beleidsmakers en kabinetten van de federale overheid en biedt een handistreamingskader voor beleid en acties.

De leden van de NHRPH hebben de volgende adviezen goedgekeurd:

  • Advies nr. 2023/13 over de risico‚Äôs in het verkeer voor personen met een handicap;
  • Advies nr. 2023/14 over het voorstel van resolutie van de Kamer ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap;
  • Advies nr. 2023/17 over het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) inzake de toegang van personen met een verstandelijke beperking tot de gezondheidszorg;
  • Advies nr. 2023/18 over de forfaitaire integratietegemoetkoming (IT);
  • Advies nr. 2023/19 over de herziening van het koninklijk besluit (KB) tot oprichting van de NHRPH;
  • Advies nr. 2023/20 over een cumulregeling voor het arbeidsinkomen en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

De leden bereidden ook een advies voor inzake de toegang tot monodisciplinaire logopedie van kinderen met een ingeschat IQ lager dan 86 en/of een autismespectrumstoornis (ASS).

Na vertaling zullen de goedgekeurde adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.