Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 15-05-2017

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 15 mei 2017 plaatsgehad.

De NHRPH heeft het advies voorbereid, dat hem werd gevraagd op 11 mei 2017 door de Staatssecretaris voor personen met een beperking, over het ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming bij toepassing van artikel 6, ยง 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Advies 2017/07
 

De vertegenwoordigers van de NHRPH die actief zijn in de interne en externe werkgroepen, hebben de stand van zaken van de werkzaamheden van deze groepen toegelicht.

 

Tijdens de plenaire vergadering werd ook rekenschap gegeven van de verschillende ontmoetingen waaraan een afvaardiging van de NHRPH heeft deelgenomen, onder andere de ontmoeting met de Eerste Minister.

 

Contact :

 .