Ga naar de inhoud

Lees het NHRPH-jaarverslag

2022 was een bewogen jaar met de coronapandemie die nog nazinderde en de oorlog in Oekraïne die een energiecrisis teweeg bracht. Producten en diensten werden duurder en troffen de kwetsbare groepen in onze samenleving het hardst, waaronder jammer genoeg vele personen met een handicap. 

De NHRPH verdedigde in 2022 de rechten van personen met een handicap door zich te richten op de volgende thema's:

 • Toegankelijkheid
  De NHRPH bracht in dit verband maar liefst 9 adviezen uit: European Accessibility Act, de communicatie van de federale regering en administratie, de onthaalcentra van de DG Personen met een Handicap (DG HAN), openbare ruimte, verkiezingen, ...

 • Digitale kloof
  De digitalisering kan veel opportuniteiten bieden voor personen met een handicap, maar zorgt ook dikwijls voor uitsluiting. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat elke persoon steeds de keuze heeft tussen een digitale en een niet-digitale oplossing zonder extra kosten.

 • Mobiliteit en parkeerbeleid
  Scan cars, net zoals ontoegankelijke stations en treinen, blijven een obstakel voor personen met een handicap in hun mobiliteit. Daarnaast hoopt de NHRPH dat België een voortrekkersrol speelt in de verdere uitrol van de European Disability Card.

 • Federaal Handicapplan 2021-2024
  De NHRPH verwelkomde het handicapplan van Minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, omdat dit plan vertrekt vanuit een inclusieve benadering: bij elke beleidsbeslissing moet de impact op het leven van personen met een handicap en hun naasten in overweging worden genomen.

 • Andere domeinen
  De NHRPH stelde adviezen en positienota's op over rechtsbekwaamheid en bewindvoering, toegang tot de rechten van personen met een handicap, tewerkstelling in de private en de openbare sector, tegemoetkomingen en de “prijs van de arbeid”, ... De NHRPH is ook lid van de stuurgroep TRIA en de denktank EXCELHAN ter verbetering van het beheer van de dossiers van DG HAN en van de dienstverlening aan personen met een handicap.

Bekijk enkele grafieken en cijfers over de werkzaamheden van de NHRPH in 2022

Lees het volledige NHRPH-jaarverslag van 2022