Ga naar de inhoud

Internationale Dag van Personen met een Handicap

Op 3 december is het Internationale Dag van Personen met een Handicap. Daarom roept de NHRPH de regering op:

  • om meer structurele middelen ter beschikking te stellen van de NHRPH en de handicapverenigingen voor een efficiënte werking;
  • om het federale handicapplan wettelijk te verankeren;
  • om ervoor te zorgen dat personen met een handicap op gelijke voet met andere burgers kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 2024.

Nood aan voldoende middelen

De NHRPH vertolkt de verwachtingen van personen met een handicap op federaal niveau. De handistreaming vereist een opvolging van alle domeinen die onder de federale bevoegdheid vallen.

De NHRPH is een partner die kan meedenken en meebeslissen in de federale besluitvorming. Daarvoor moet de NHRPH kunnen rekenen op een efficiënter en geëngageerder secretariaat. Verder moeten de tijd en inzet van de handicapverenigingen die met de NHRPH verbonden zijn, meer gevalideerd wordt.

  • De NHRPH vraagt een voldoende groot secretariaat. Het secretariaat moet immers op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen in de federale regelgeving en moet proactief kunnen handelen (bijv. interpellaties).
  • De NHRPH vraagt ook dat de mensen uit de handicapverenigingen die met de NHRPH verbonden zijn, een correcte vergoeding krijgen voor hun inzet.

Wettelijke verankering van het federale handicapplan

De NHRPH is verheugd over de verschillende initiatieven inzake handicap (interministeriële conferentie handicap, interfederale handicapstrategie 2022-2030, …) die tijdens de laatste legislatuur door de federale overheden en de deelgebieden werden genomen.

  • De NHRPH vraagt aan de regering om het federaal handicapbeleid wettelijk te verankeren en te beslissen dat het nieuwe federale handicapplan telkens in het eerste jaar van de legislatuur wordt aangenomen.

Deelname aan de verkiezingen van 2024 op gelijke voet met andere burgers

2024 wordt een belangrijk jaar voor de democratie, want er worden Europese, federale, regionale, provinciale en lokale verkiezingen georganiseerd. Het is belangrijk dat alle personen met een handicap kunnen stemmen: dit betekent dat hun handelingsbekwaamheid moet worden erkend, maar ook dat het hele verkiezingsproces toegankelijk moet worden gemaakt.

  • De NHRPH roept op om personen met een handicap niet uit te sluiten van hun stemrecht en om verkiezingen voor iedereen toegankelijk te maken.
  • De NHRPH vraagt de media en de politieke partijen om informatie over verkiezingen op een toegankelijke manier te verspreiden (easy-read, gebarentaal, ...).