Ga naar de inhoud

Duurdere treintickets en minder loketten

Ombudsrail deelde in zijn bericht van 28/01/2021 mee dat de NMBS bepaalde vervoersbewijzen duurder maakt, behalve die via de onlinetoepassing.

De NHRPH kan hier niet akkoord mee gaan en verzet zich hiertegen. Zoals hij zegt in zijn advies 2021-02:
"De NHRPH verneemt dat de NMBS de papieren vervoersbewijzen in 2021 duurder maakt dan de digitale. Nochtans is de digitale kloof een realiteit voor veel personen met een handicap. Het is onaanvaardbaar dat deze kwetsbare groep meer moet betalen voor dezelfde reis omdat ze geen toegang tot het internet hebben. De NHRPH beschouwt dit als een discriminatie."

Ook het Raadgevend Comité van de Treinreizigers verzet zich hiertegen in zijn advies over de tarifering:
"Het Comité staat afwijzend ten opzichte van elke invoering van een prijsverschil van producten naargelang deze digitaal of in papieren versie zijn, aangezien dit de “digitale kloof” benadrukt. De keuze van de drager, “papier” versus “digitaal”, moet niet worden beïnvloed door de gehanteerde prijs."

De NHRPH liet dit ook weten aan de heer Gilkinet, Minister van Mobiliteit, aan mevrouw Lalieux, Minister belast met Personen met een Handicap, en aan mevrouw Dutordoir, ceo van de NMBS.

Ook betreurt de NHRPH de geplande sluiting van de loketten in 44 stations. Voor personen met een handicap, maar ook voor anderen, is het loket de plaats waar je behalve een vervoersbewijs ook informatie op mensenmaat kunt krijgen. De NHRPH vraagt dat de NMBS blijft werk maken van een dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen.

 .

Zich uitschrijven voor de NHRPH-nieuwsbrief