Ga naar de inhoud

Advies 2023/27: Statuut van bewindvoerder

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

Het wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • De NHRPH stelt vast dat dit dossier overhaast is goedgekeurd door de Commissie Justitie van de Kamer. Verschillende vertegenwoordigers van advocaten werden door de Commissie gehoord, maar dat was niet het geval voor de vertegenwoordigers van personen met een handicap, hoewel dat de uitdrukkelijke wens was van de sector.
  • De forfaitaire basisvergoeding van de bewindvoerder is vastgesteld op 1000 euro per jaar per bewind. De forfaitaire vergoeding mag echter niet hoger zijn dan het gemiddelde maandinkomen van de beschermde persoon. De NHRPH is van mening dat een forfaitaire vergoeding (in plaats van de huidige 3%) geen geschikte oplossing is, en zeker niet voor beschermde personen met een laag inkomen.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Commissie Justitie en wordt momenteel besproken in de Kamer. De NHRPH eist dat de periode voor de debatten en de stemming wordt verlengd, zodat er rekening kan worden gehouden met de behoeften en verwachtingen van personen met een handicap en hun families.
  • De NHRPH vraagt dat de vergoeding van de bewindvoerder nooit hoger is dan de armoedegrens.
  • De NHRPH vraagt om te onderzoeken of een overheidsinstantie (Sociale Zekerheid, Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds) de administratieve kosten van de bewindvoering ten laste kan nemen wanneer de inkomsten van de beschermde persoon onder de armoedegrens liggen.