Ga naar de inhoud

Advies 2023/21: Terugbetaling van logopediekosten

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

De terugbetaling  van monodisciplinaire logopedie via het RIZIV aan personen met een intelligentiestoornis (IQ grens 86) en personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Voorafgaand aan de standpunten dient het belang van een multidisciplinaire diagnose benadrukt te worden. Men kan niet zomaar o.b.v. een IQ-test mensen uitsluiten van de ziektekostverzekering, zonder rekening te houden met het adaptief vermogen van de persoon (zie 11de versie ICD van de World Health Organization, 2022).
  • Inzake de uitsluiting van terugbetaling bij een intelligentiestoornis wordt de IQ-grens bepaald op 86. Dit is een willekeurig en een te hoog getal dat geen wetenschappelijke onderbouwing heeft. Bijgevolg wordt de ziektekostverzekering verstrekt op een discriminatoire wijze, die niet objectief (wetenschappelijk) te rechtvaardigen valt. Dit is niet in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
  • Wat betreft de uitsluiting van terugbetaling van monodisciplinaire logopedie voor stoornissen ten gevolge van psychiatrische aandoeningen (waarbij autismespectrumstoornissen (ASS) gerekend worden), spreekt de tekst voor zich: er is een causaal verband vereist tussen het hebben van ASS en de taalproblematiek. Een causaal verband dat vaak niet aangetoond kan worden (arbeidsrechtbank Leuven, 2016).
  • Op deelstatelijk niveau (vooral in WalloniĆ«) moet er ingezet worden op meer en beter verspreide centra voor revalidatie. Dit neemt evenwel de plicht van de federale overheid niet weg om de RIZIV-wetgeving aan te passen om haar internationale verplichtingen na te komen.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Kinderen met een verstandelijke handicap en/of ASS moeten terugbetaling kunnen krijgen van monodisciplinaire logopedie. Deze moet parallel aan multidisciplinaire behandeling gevolgd kunnen worden. Zie ook oproep Unia.
  • Kinderen moeten buiten het buitengewoon onderwijs om ook toegang hebben tot monodisciplinaire logopedie en deze moet terugbetaald worden (o.a. ook in reguliere scholen).