Ga naar de inhoud

26/07/2023 - Advies 2023/14: Voorstel Resolutie tewerkstelling van personen met een handicap

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

Voorstel van Resolutie ingediend in de Kamer ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Het is goed dat er in de Kamer grondige aandacht is voor tewerkstelling van personen met een handicap.
  • Een resolutie kan een eerste stap zijn naar sensibilisering; dwingende regelgeving moet dan wel vlug volgen.
  • Het belang van de schoolopleiding voor de toegang tot tewerkstelling verdient meer aandacht in de resolutie.
  • Tewerkstellingsquota’s voor personen met een handicap zijn noodzakelijk, maar volstaan niet als enige oplossing.
  • Het voorstel om de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) sneller te herzien moet genuanceerd worden. Gezien de onzekerheid voor personen met een handicap over het behoud van hun baan, kan een tijdelijke cumul van IVT en arbeidsinkomen nuttig zijn om de angst om op korte termijn weer werkloos te zijn te verminderen.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Bij de evaluatie van leidinggevende ambtenaren moet rekening worden gehouden met hun inspanningen voor tewerkstelling van personen met een handicap.
  • Werkgevers en arbeidsbemiddelingsdiensten moeten samenwerken met verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen.
  • Er moet een one-stop shop (infopunt) komen voor werk(hervatting), studies, redelijke aanpassingen, uitkeringen, premies, ...