Ga naar de inhoud

23/09/2020 - Aankondiging jaarverslag 2019

 .

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bestaat in zijn huidige vorm sinds 1981. De 20 leden zijn zelf personen met een handicap of ze zijn zeer vertrouwd met de levenssituatie van personen met een handicap.

In de eerste plaats brengt de NHRPH adviezen uit op alle gebieden van de federale bevoegdheden. De NHRPH is van mening dat de mainstreaming van handicap (rekening houden met handicap op alle gebieden) alleen een realiteit zal worden als er op nationaal niveau een handicapplan wordt opgesteld en als elke minister de behoeften van personen met een handicap integreert in al zijn/haar beleidslijnen en acties. De NHRPH vraagt ook gegevens en statistieken op voor een doordacht en vooruitstrevend beleid en stuurt aan op overleg tussen de verschillende beleidsniveaus.

De NHRPH voert zijn werkzaamheden uit met een stevig engagement: de NHRPH vergadert met leden van de regering, neemt deel aan conferenties en wil handicap zichtbaarder maken (via de website en regelmatige nieuwsbrieven). De NHRPH onderhoudt ook regelmatige contacten met UNIA, het Platform Armoede, de bestaande adviesraden van de deelstaten, het Belgian Disability Forum (BDF vzw) en andere organen, omdat veel problemen een geïntegreerde oplossing vereisen, op Belgisch, Europees, of zelfs internationaal (VN) niveau.

 .

In 2019 heeft de NHRPH

  • 65 werkvergaderingen gehad met zijn leden en met externe actoren;
  • 15 adviezen uitgebracht over tegemoetkomingen, mantelzorg, rechtsbescherming, de toegankelijkheid van de door de NMBS bestelde M7-wagons, de federale audit en het actieplan van de DG Personen met een handicap, enz.;
  • een memorandum voor de federale verkiezingen van 2019 opgesteld voor de kandidaten en de politieke partijen;
  • een bijdrage geleverd aan de publicatie 'Armoede en handicap in Belgi├ź';
  • deelgenomen aan 27 colloquia, seminaries, conferenties en hoorzittingen.
 .

Ook in 2020 zet de NHRPH zijn werkzaamheden voort, weliswaar in een moeilijkere context met de COVID-19-crisis, maar met dezelfde doelstellingen voor mensen met een handicap:

  • een waardig leven leiden;
  • levenskeuzes met de grootst mogelijke zelfbeschikking verwezenlijken;
  • op alle vlakken deelnemen aan de samenleving.

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blijft het na te streven model.

 .