Ga naar de inhoud

22/02/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 22 februari 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Mevrouw Karine Lalieux, Minister belast met Personen met een handicap, kwam ook op bezoek ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe NHRPH.

De Minister feliciteerde de leden met hun engagement. Zij zal nauw blijven samenwerken met de NHRPH.

De voorzitter van de NHRPH, mevrouw Gisèle Marlière, herinnerde iedereen aan de inzet die van elk lid wordt verwacht. Zij benadrukte het belang van samenwerking, een proces dat de individuele expertises van de leden overstijgt en combineert.   

De contactpersoon van de DG Personen met een handicap (DG HAN) presenteerde de cijfers van de dossierbehandeling. De voorraad nog te behandelen dossiers vertoont een stijgende tendens. De pas in werking getreden hervormingen inzake de tegemoetkomingen volstaan niet om deze stijging te verklaren. DG HAN belooft een grondige analyse in de komende maanden. De NHRPH zal de ontwikkeling van de cijfers op de voet volgen.

In het kader van het TRIA-project (het informaticasysteem in ontwikkeling voor het dossierbeheer van tegemoetkomingen voor personen met een handicap) van DG HAN heeft de NHRPH binnen DG HAN (thematische werkgroepen) en binnen de stuurgroep van het project een reeks werkvergaderingen aangevat met de betrokken socialezekerheidsorganen.

Vanzelfsprekend bleef ook de opvolging van COVID-19 op de agenda. De toegankelijkheid van de informatie en van de vaccinatiecentra zelf kwam aan bod. Hoewel dit een regionale bevoegdheid is, blijft de NHRPH dit punt met aandacht volgen wegens zijn betrokkenheid bij de Task Force ‘Kwetsbare groepen’.

Het kabinet van de heer Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, kwam de grote lijnen van het toekomstige Belgische plan voor herstel en veerkracht (Recovery & Resilience Plan) voorstellen. Dit plan moet vóór eind april 2021 bij de Europese Commissie worden ingediend. De NHRPH benadrukte het belang van een transversale benadering van handicap en de noodzaak om in alle onderdelen van het plan en in de te financieren projecten rekening te houden met de behoeften van personen met een handicap. De NHRPH had het op prijs gesteld meer informatie te ontvangen over de concrete projecten. Gezien het belang van dit dossier zal de plenaire vergadering hierover een advies uitbrengen.

 

Contact: