Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Leden van de NHRPH

Algemeen

De Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) telt 20 leden. De leden worden op voordracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar.

De NHRPH wordt telkens samengesteld uit personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en deskundigen van het terrein. Ze worden persoonlijk benoemd op grond van hun kennis van de specifieke thema's betreffende handicap. Het mandaat is vernieuwbaar. Het mandaat is onbezoldigd. Wel is er een zitpenning ter vergoeding van de verplaatsingen.

20 leden

Op 28/05/2014 trad het koninklijk besluit (KB van 25/04/2014) in werking tot benoeming van de leden van de NHRPH voor het mandaat 2014-2020. De huidige 20 leden van de NHRPH zijn:

 • Mevrouw Gisèle MARLIERE, voorzitster
 • Mevrouw Ingrid BORRE, ondervoorzitster
 • Mevrouw Emilie DE SMET, ondervoorzitster
 • Mevrouw Marieken ENGELEN, ondervoorzitster
 • Mevrouw Nathalie BERNHEIM
 • De heer Thomas DABEUX
 • Mevrouw Ria DECOOPMAN
 • Mevrouw Katrien VERVOORT
 • De heer Yves DELEPINE (overleden)
 • Mevrouw Catherine DOETSCH
 • De heer Stéphane EMMANUELIDIS
 • De heer Pierre GYSELINCK
 • De heer Helmut HEINEN
 • De heer Abdelklalak KAJJAL
 • De heer Michel MAGIS
 • Mevrouw Karine ROCHTUS
 • De heer Jokke ROMBAUTS
 • De heer Stefaan SINGELEE
 • Mevrouw Veerle VAN DEN EEDE
 • De heer Timothy ROWIES
 .
 .