Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Opdracht

Algemeen

In het koninklijk besluit tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) wordt de missie van de Raad als volgt geformuleerd: adviezen geven of voorstellen doen over alle problemen inzake personen met een handicap die tot de federale bevoegdheid behoren, onder meer met het oog op de rationalisatie en coördinatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen. Het kan dit doen hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de bevoegde ministers.

Adviezen

Het formuleren van adviezen is een van de kerntaken van de NHRPH. De NHRPH kan een advies uitbrengen over elke federale materie die een impact kan hebben op de situatie van de personen met een handicap.

Door de NHRPH als "advieskamer" te erkennen functioneert de Belgische wetgeving al volgens de geest van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap:  de personen met een handicap en experts van het middenveld worden geregeld geraadpleegd m.b.t. wetgeving die personen met een handicap aanbelangt.  

De adviezen van de NHRPH zijn openbaar, maar niet bindend. de NHRPH brengt niet alleen adviezen op aanvraag uit, maar ook op eigen initiatief.

De NHRPH brengt wel adviezen uit, maar is geen technisch expertisebureau. Voor zaken als de technische aspecten van toegankelijkheidsvereisten van gebouwen wordt doorverwezen naar instanties als gespecialiseerde bureaus.

Advies op aanvraag

De NHRPH brengt adviezen uit op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en/of de Staatssecretaris belast met personen met een handicap die aan de Minister is toegevoegd.

Wanneer het advies te maken heeft met de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, dan is de Minister zelfs verplicht het advies van de NHRPH te vragen.

De NHRPH brengt ook adviezen uit op vraag van andere ministers of instanties.

Advies op eigen initiatief

De NHRPH brengt ook adviezen uit op eigen initiatief.

Bekijk de adviezen

Andere taken

Het werk van de NHRPH beperkt zich niet tot het uitbrengen van adviezen.

Instellingen die bij hun dienstverlening (ook) aan personen met een handicap denken vragen de NHRPH geregeld om deel uit te maken van een van hun werkgroepen.

Wanneer de actualiteit dat vereist verspreidt de NHRPH soms ook persberichten.

 .