Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Partners

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) beschouwt als "partner" iedere organisatie of structuur waarmee geregelde werkrelaties worden onderhouden. Natuurlijk kan de wijze van samenwerken nogal verschillen volgens het type van partnerschap.

De partners worden hieronder in alfabetische volgorde opgesomd. Er zit geen hiërarchie in de opsomming, te meer omdat ieder partnerschap belangrijk is op zijn niveau. Bovendien groeit ieder partnerschap in efficiëntie wanneer het gelinkt wordt aan andere netwerken: beetje bij beetje verfijnt het netwerk zich. De NHRPH wil zo een netwerk creëren met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap.  

 

Lijst van partners van de NHRPH

  • De 'Conseil de stratégie et de prospective' voor het Waals Gewest
  • De 'Conseil consultatif bruxellois francophone des personnes handicapées' voor het Brussels Gewest
  • De NOOZO (Vlaamse Adviesraad Handicap) voor het Vlaams Gewest
  • Het Belgian Disability Forum (BDF) voor Europese en internationale materies.
  • Unia, als interfederale instelling, voor de strijd tegen discriminatie op basis van handicap.
 .