Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Historiek

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), oorspronkelijk Hoge Raad voor Gehandicapten genoemd, werd opgericht bij Koninklijk Besluit (KB van 10 november 1967). DE NHRPH bestond oorspronkelijk uit 24 leden, waarvan 8 hoofdzakelijk de betrokken ministeriële departementen vertegenwoordigden.

Als gevolg van de Staatshervorming in 1980 (bijzondere wet van 08/08/1980) werd deze Raad de Nationale Hoge Raad voor Minder-Validen. Tegenwoordig spreken we van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

Het Koninklijk Besluit van 9 juli 1981 (BS van 12/08/1981) bepaalt verder dat de NHRPH belast is met het onderzoeken van alle problemen inzake personen met een handicap die, overeenkomstig de bijzondere wet op de staatshervorming van 8 augustus 1980, tot de federale bevoegdheid behoren.

Sinds 1995 telt de NHRPH 20 leden (KB van 24/01/1995, BS van 03/03/1995). De vertegenwoordigers van de kabinetten van de bevoegde ministers en staatssecretarissen worden sinds 1981 niet meer tot lid benoemd. Natuurlijk zijn er nog altijd veel contacten met de kabinetten.

De leden van de NHRPH worden op voordracht van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. De NHRPH wordt telkens samengesteld uit personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en deskundigen van het terrein. Het mandaat is vernieuwbaar.

Leden van de NHRPH
 .