Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Wie is bevoegd?

De materie van de handicap is in België erg versnipperd. Al naargelang het deelaspect is het federale, het gemeenschaps- of gewestniveau of Europa bevoegd.

Met ieder machtsniveau komt - in theorie - een vertegenwoordigend overlegorgaan voor personen met een handicap overeen:

  • De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) voor het nationale niveau
  • De 'Conseil de stratĂ©gie et de prospective' voor het Waals Gewest
  • De 'Conseil consultatif bruxellois francophone des personnes handicapĂ©es' voor het Brussels Gewest
  • De NOOZO (Vlaamse Adviesraad Handicap) voor het Vlaams Gewest
  • Het Belgian Disability Forum (BDF) voor Europese en internationale materies.
 .