Ga naar de inhoud

21/09/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 september 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online.

Op de plenaire vergadering van september stonden o.a. de volgende punten:

  • de opvolging van de gezondheids- en sociale crisis wegens COVID-19
  • het goedkeuren van het jaarverslag 2019 van de NHRPH
  • de erkenningsprocedure voor softenonslachtoffers

De vertegenwoordigster van de DG Personen met een handicap gaf tekst en uitleg over de dossierbehandeling en het wegwerken van de achterstand.

De NHRPH bereidde ook 4 nieuwe adviezen voor:

  • Advies nr. 2020/17 over het opstellen van een testament door blinde personen, uitgebracht op initiatief van de NHRPH.
  • Advies nr. 2020/18 over het voorontwerp van wet betreffende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, op verzoek van Minister Nathalie Muylle, Minister van Werk, belast met Personen met een beperking.
  • Advies nr. 2020/19 over het beperken van plastic rietjes voor eenmalig gebruik, uitgebracht op initiatief van de NHRPH. Plastic rietjes voor eenmalig gebruik zijn niet duurzaam, maar voor sommige personen met een handicap is er geen valabel alternatief beschikbaar. Of ze nu verlamd zijn wegens een neuromusculaire aandoening of te maken hebben met onwillekeurige bewegingen en spierstijfheid wegens een hersenletsel, ze zijn aangewezen op plastic rietjes voor eenmalig gebruik.
  • Advies nr. 2020/20 over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op prenatale rechtsbescherming, op initiatief van de NHRPH.
 

Contact: