Ga naar de inhoud

17/11/2023 - Advies 2023/26: Richtlijn tot invoering van de European Disability Card en de Europese parkeerkaart

 

Op eigen initiatief van de NHRPH.

 

Over:

Het voorstel voor een richtlijn tot invoering van de European Disability Card (EDC) en de Europese parkeerkaart (EPC) voor personen met een handicap.

 

Standpunt van de NHRPH:

  • Het moet duidelijk(er) in de richtlijn staan dat het gebruik van de EDC gratis en vrijwillig is. De EDC mag geen voorwaarde worden om toegang te krijgen tot bepaalde preferentiële voorwaarden of redelijke aanpassingen.
  • Het is niet duidelijk hoe de EDC kan worden gebruikt voor preferentiële voorwaarden die gelinkt zijn aan een bepaalde soort/graad van handicap. Deze preferentiële voorwaarden moeten echter in principe ook beschikbaar zijn voor niet-Belgische burgers.
  • Er bestaan ook bepaalde preferentiële voorwaarden die gekoppeld zijn aan een verblijfsvoorwaarde. Zou de uitsluiting van niet-Belgische burgers neerkomen op indirecte discriminatie in de EU-context?
  • Wat de geldigheid van de kaarten betreft, zou er op EU-niveau moeten worden nagedacht over het gebruik van een QR-code die, wanneer deze wordt gescand, aangeeft of de kaart nog geldig is of niet. Er moet rekening gehouden worden met specifieke kwesties zoals de scan-cars en de lage-emissiezones.
 

Enkele eisen van de NHRPH:

  • Wat betreft de EDC, mogen de lidstaten bepaalde preferentiële voorwaarden niet schrappen omdat het te moeilijk zou zijn om ze ter beschikking te stellen van andere EU-burgers dan hun eigen onderdanen!
  • Wat betreft de EPC, moet het principe gewaarborgd blijven dat de parkeerkaart gelinkt is aan een persoon en niet aan een auto.
  • Er moet een EU-website komen waar alle info terug te vinden is per land over de preferentiële voorwaarden die niet onder het toepassingsgebied vallen van de EDC en de geldende parkeerregels voor gebruik van de EPC.