Ga naar de inhoud

17/02/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 17 februari 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

In het kader van de studie naar de personeelsbehoeften van de DG Personen met een Handicap (DG HAN) heeft het adviesbureau KPMG zijn verslag ingediend. Uit dat verslag komt de noodzaak om het team van maatschappelijk werkers en het contactcentrum te versterken duidelijk naar voren. De NHRPH heeft de Minister, mevrouw Nathalie Muylle, en de directeur-generaal van de DG HAN, de heer André Gubbels, geïnterpelleerd en wenst tekst en uitleg tijdens de plenaire vergadering van maart 2020.

Op verzoek van de Eerste Minister heeft de NHRPH een advies uitgebracht over het volgende Nationale Hervormingsplan 2020. In dit advies beveelt de NHRPH een aantal beleidsmaatregelen voor personen met een handicap aan.

Naar aanleiding van een enquête naar de toegankelijkheid van bankdiensten heeft de NHRPH een werknota goedgekeurd met de problemen, verwachtingen en vragen van de klanten. Deze nota zal binnenkort worden overhandigd aan het kabinet van Minister Muylle en aan Febelfin.

De NHRPH vraagt dringend overleg met de NMBS, UNIA en CAWaB over de toegankelijkheid van de nieuwe M7-wagens.

Van verschillende mensen kreeg de NHRPH vragen over de reglementering met betrekking tot parkeercontrole door Scan-Cars en lage-emissiezones (LEZ). Personen met een handicap met een Europese parkeerkaart moeten zich online inschrijven of zich aanmelden bij het gemeentebestuur van de betrokken gemeenten om een vrijstelling te verkrijgen. De regels verschillen volgens de regio’s. De NHRPH is van mening dat deze nieuwe maatregelen een inbreuk zijn op de gebruiksvoorwaarden van de kaart zoals die op federaal niveau zijn vastgesteld. De NHRPH stelt een ontwerp van advies op voor de plenaire vergadering van maart.

De NHRPH heeft kennis genomen van het standpunt van de FOD Financiën met betrekking tot het onthaal van dove en slechthorende personen in de Finance Tower. De NHRPH stelt een ontwerp van advies op voor de plenaire vergadering van maart.

 

Contact: