Ga naar de inhoud

13/12/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 13 december zijn laatste maandelijkse plenaire vergadering van 2021.

Vertegenwoordigers van de DG Personen met een handicap (DG HAN) presenteerden de stand van zaken van het dossierbeheer en gaven nadere uitleg over de terugwerkende kracht van de maatregel ter beperking van de effecten van de "prijs van de liefde" (zie ook advies 2020/23).

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid en de verantwoordelijke voor het interne project "EXCEL HAN" van DG HAN presenteerden de verdeling van de aan het project toegewezen budgetten naar aanleiding van het begrotingsconclaaf van de federale regering.

Een vertegenwoordigster van Minister Petra De Sutter heeft het wetsontwerp betreffende de hervorming van de telecomwet inzake de sociale tarieven voorgesteld. De leden van de plenaire vergadering hebben het secretariaat verzocht een advies voor te bereiden.

De leden van de plenaire hebben de volgende ontwerpen van advies goedgekeurd:

  • Advies 2021/42 over de procedure voor de raadpleging van de NHRPH
  • Advies 2021/43 betreffende de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de context van de COVID-19-pandemie
 

Contact: