Ga naar de inhoud

03/12/2022 - Internationale Dag van Personen met een Handicap

De NHRPH herinnert aan de wens van personen met een handicap om
zelf levenskeuzes te kunnen maken en deel te nemen aan de samenleving.


 1. Ik verplaats mij in een rolstoel en moet het kantoor verlaten en binnen het uur een trein nemen om mijn zieke kind van school te halen.
  Onmogelijk bij de NMBS die eist dat assistentie minimaal 24 uur voor de reis wordt gereserveerd.

 2. Ik ben een blinde persoon en wil in een winkel betalen.
  Onmogelijk omdat de betaalterminal een digitaal toetsenbord heeft. Ik heb geen andere keuze dan mijn geheime code met een derde partij te delen.

 3. Ik ben een persoon met een verstandelijke handicap, maar ik kan eenvoudige zaken zelf regelen.
  Afhankelijk van het gerechtelijk kanton en de werklast van de vrederechter kan mij alle vrijheid van handelen worden ontnomen.

 4. Ik ben een persoon met een handicap die regelmatig hulp nodig heeft bij bepaalde dagelijkse activiteiten. Ik hou van het platteland en zou daar willen wonen.
  Door het gebrek aan beschikbare thuishulp op het platteland kan ik daar niet voor kiezen.
 

Dit zijn getuigenissen van mensen die in België wonen anno 2022. Deze mensen proberen een normaal leven te leiden en met hun tijd mee te gaan. Dat blijft helaas een vrome wens… De meeste personen met een handicap hebben geen keuze en moeten zich tevredenstellen met de vrijheden die de samenleving hun wil gunnen.

Het Federaal Actieplan Handicap is een interessante stap in de goede richting, omdat het de politieke en administratieve actoren dwingt om maatregelen te nemen die rekening houden met de behoeften van de personen met een handicap.

De NHRPH roept op om verder te gaan:

 • Bij elke nieuwe creatie, verbouwing of transformatie moet totale toegankelijkheid worden nagestreefd volgens het principe van Universal Design.
 • Voor elke digitale toepassing moet een niet-digitaal alternatief worden aangeboden. De loketten van openbare diensten en privé-ondernemingen van algemeen belang moeten toegankelijk zijn voor alle burgers.
 • De levenskeuzes van personen met een handicap moeten worden gerespecteerd. Personen met een handicap moeten echt kunnen kiezen, vooral wat hun woonst betreft: de keuze tussen collectieve en individuele woongelegenheden.

Dit zijn de echte kwesties die op het spel staan bij de verkiezingen van 2024! Welke partijen zullen er werk van maken? En op welke manier?