Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Bureau

Het Bureau van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bestaat uit:  

  • Mevrouw Gisèle MARLIERE, voorzitster
  • Mevrouw Ingrid BORRE, ondervoorzitster
  • Mevrouw Emilie DE SMET, ondervoorzitster
  • Mevrouw Marieken ENGELEN, ondervoorzitster

De vertegenwoordiger van de voogdijminister van de NHRPH kan door het Bureau worden uitgenodigd op de vergaderingen.

Het Bureau vergadert telkens de goede werking van de NHRPH dat vereist of op verzoek van de Voorzitter.

Het Bureau heeft als taak de werkzaamheden van de NHRPH voor te bereiden en te coördineren. Op het Bureau worden de belangrijkste thema's overlopen en de agenda opgesteld voor de volgende Plenaire Vergadering.

 .