Ga naar de inhoud

Adviezen

Het uitbrengen van adviezen is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

Het koninklijk besluit van 9 juli 1981 bepaalt dat de NHRPH belast is met het onderzoek van alle problemen betreffende de personen met een handicap, die tot de federale bevoegdheid behoren.

Als onafhankelijk orgaan mag de NHRPH hierover, op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers, adviezen geven of voorstellen formuleren.

De minister die bevoegd is voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, moet het advies van de NHRPH vragen met betrekking tot elk ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

De adviezen van de NHRPH zijn steeds kritisch en vaak scherp. Zelfs al is een advies in sommige gevallen over de hele lijn negatief, het bevat ook steeds verbeterpistes. Bovendien blijft de NHRPH steeds beschikbaar voor een constructieve samenwerking.