Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

03/12/2022 - Internationale Dag van Personen met een Handicap

De NHRPH herinnert aan de wens van personen met een handicap om zelf levenskeuzes te kunnen maken en deel te nemen aan de samenleving.

Het Federaal Actieplan Handicap is een interessante stap in de goede richting, omdat het de politieke en administratieve actoren dwingt om maatregelen te nemen die rekening houden met de behoeften van de personen met een handicap. De NHRPH roept op om verder te gaan.

Lees verder

 

17/11/2022 - Conferentie BV-OECO: De toekomst van de digitale kloof en de digitale rechten?

Op 17 november 2022 was de NHRPH aanwezig op de conferentie van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV-OECO) over de toekomst van de digitale kloof en de digitale rechten.

In een panelgesprek over de digitale kloof met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (BAPN, OKRA), de energiesector (FEBEG) en de banksector (Febelfin), gaf Emilie De Smet van de NHRPH enkele pijnpunten die personen met een handicap van de digitale samenleving uitsluiten.

Meer weten over de conferentie van BV-OECO

 

20/09/2022 - Lees het NHRPH-jaarverslag 2021

De NHRPH heeft in de plenaire vergadering van 19 september 2022 zijn activiteitenverslag van het jaar 2021 goedgekeurd. De NHRPH is wettelijk niet verplicht om een activiteitenverslag op te stellen, maar zoals elk jaar is het belangrijk om even in de achteruitkijkspiegel te kijken en een aantal gegevens en bevindingen met de lezer te delen.

Lees verder over het jaarverslag