Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

26/02/2024 - De M7-rijtuigen van de NMBS: Een grote stap vooruit, maar nog niet voor iedereen 100% autonoom toegankelijk

Naar aanleiding van het online persbericht van de NMBS en de berichten op de sociale media (InstagramFacebook) ziet de NHRPH zich genoodzaakt om de puntjes op de i te zetten. In het persbericht van de NMBS wordt het nieuwe rijtuig beschreven als “100% autonoom toegankelijk”. Hoewel het nieuwe M7-rijtuig een grote stap voorwaarts betekent, stelt de NHRPH vast dat het (nog) niet volledig autonoom toegankelijk is voor alle personen met een handicap, zoals sommige rolstoelgebruikers.

Lees verder

 

23/02/2024 - Logopedie terugbetalen, ongeacht IQ? Teken de open brief

Door logopedie niet terug te betalen op grond van het feit dat een persoon met een handicap een voldoende hoog IQ heeft, schendt België het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het is nog steeds mogelijk om het te veranderen:

Teken de open brief (in het Frans)

Lees hier de Nederlandse vertaling van de open brief

Verschillende studies tonen aan dat de IQ-scores van kinderen hun huidige capaciteiten weerspiegelen en niet hun potentieel voor taalontwikkeling.

Meer details in het NHRPH-advies 2023/21

Op 29 februari stemt de Kamer van volksvertegenwoordigers over een amendement waarin wordt voorgesteld om het IQ-criterium voor de terugbetaling van logopedie af te schaffen.

Voor meer informatie, ga naar de website van Inclusion asbl

 

Nieuw: Dossier over stemrecht en deelname aan verkiezingen

  • Bekijk het standpunt van de NHRPH over stemrecht
  • Ontdek de hulpmiddelen van Unia voor kiezers die zich willen voorbereiden om te gaan stemmen
  • Lees de brochure van Inter over de toegankelijkheid van stemlokalen
  • Kom meer te weten over de organisatie van de verkiezingen via de FOD Binnenlandse Zaken

Lees alles over stemrecht en deelname aan verkiezingen in ons dossier