Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

20/09/2022 - Lees het NHRPH-jaarverslag 2021

De NHRPH heeft in de plenaire vergadering van 19 september 2022 zijn activiteitenverslag van het jaar 2021 goedgekeurd. De NHRPH is wettelijk niet verplicht om een activiteitenverslag op te stellen, maar zoals elk jaar is het belangrijk om even in de achteruitkijkspiegel te kijken en een aantal gegevens en bevindingen met de lezer te delen.

Lees verder over het jaarverslag

 

10/06/2022 - Hoe moet de DG HAN communiceren met jou?

De Directie-generaal Personen met een Handicap (DG HAN) wil haar communicatie met de burgers verbeteren. Daarvoor heeft ze jouw hulp nodig.

Hoe wens je geïnformeerd te worden? Over welke onderwerpen wens je geïnformeerd te worden? Hoe contacteer je liefst de diensten van de DG HAN? Het antwoord op deze en andere vragen laten ons toe onze communicatie af te stemmen op jouw behoeften.

Misschien wil je meewerken aan het verbeteren van de communicatie en/of de website van de DG HAN? Dat kan! In de enquête kan je dit aangeven. Doén.

Ik doe mee aan de enquête

 

10/06/2022 - Uw sociale voordelen binnen handbereik: MyBEnefits

Hebt u een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming of een ander speciaal sociaal statuut? Dan hebt u toegang tot bepaalde voordelen.

Met de toepassing MyBEnefits kunt u:

  • uw statuut bewijzen wanneer u bijvoorbeeld een vermindering vraagt of
  • de lijst van voordelen waarop u recht heeft raadplegen of
  • een bijkomend voordeel waarvan u weet hebt meedelen.

Ga naar MyBEnefits