Ga naar de inhoud

Ziekenhuizen

Wie geen toegang heeft tot bepaalde plaatsen, voorzieningen, goederen of informatie, die er niet naartoe kan gaan of er niet ten volle gebruik van kan maken, is per definitie uitgesloten van het maatschappelijk leven. Toegankelijkheid, in de ruime zin van het woord, van ziekenhuizen is in die zin belangrijk, temeer omdat het over (de toegang tot) het recht op gezondheid gaat.

De positienota van de NHRPH is gebaseerd op het maatschappelijk paradigma dat stelt dat de problemen van personen met een handicap minder voortkomen uit de aard van hun handicap dan uit de manier waarop de samenleving is georganiseerd en, in het bijzonder, uit de hindernissen die personen met een handicap beletten hun recht op gezondheid uit te oefenen.

Toegankelijkheid, zowel materieel als wat betreft het recht op zorg, garandeert de keuzevrijheid van de persoon met een handicap en zijn zelfredzaamheid. Het is een kwestie van gelijkheid tussen ziekenhuisgebruikers: iedereen moet, zonder enige vorm van discriminatie, toegang hebben tot het ziekenhuis.

Positienota - Toegankelijkheid van ziekenhuizen (15/03/2021)