Ga naar de inhoud

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Om recht te hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) moet men ouder zijn dan 65, problemen ondervinden op het vlak van zelfstandig leven en bescheiden inkomsten hebben.

Op de portaalsite van de Belgische sociale zekerheid vindt u de voorwaarden voor het verkrijgen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:

 

Vaststelling van de NHRPH

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is grondig aangepast geweest in 2006. Sindsdien is het bedrag van de tegemoetkoming gekoppeld aan de welvaart. Het wordt dan ook geregeld aangepast. De NHRPH heeft hierover een positief advies uitgebracht op 18 december 2006.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is grondig aangepast geweest in 2006. Sindsdien is het bedrag van de tegemoetkoming gekoppeld aan de welvaart. Het wordt dan ook geregeld aangepast. De NHRPH heeft hierover een positief advies uitgebracht op 18 december 2006:

NHRPH-advies van 18/12/2006 over het ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van de IVT en de IT (in het Frans)

 

Wat verlangt de NHRPH in verband met de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

Momenteel uit de NHRPH geen specifieke verzoeken betreffende de THAB. De NHRPH herinnert er wel aan dat er hoognodig een volledige hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen van personen met een handicap moet komen.