Ga naar de inhoud

Mensenrechten

Tijdens de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) actief bijgedragen tot het ontwerp van alternatief verslag waarvan het Belgian Disability Forum vzw (BDF) het initiatief had genomen.

Alternatief verslag

Voor het alternatief verslag moest informatie worden verzameld en moesten analyses worden uitgevoerd. Het was de bedoeling een alternatief verslag bij het officieel verslag van België over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op te stellen.

Het alternatief verslag geeft een momentopname van de levensomstandigheden van personen met een handicap in België. Het is de perfecte tegenhanger van het periodiek verslag van België, dat een stand van zaken geeft over de wetgeving die een invloed heeft op het leven van personen met een handicap.

Met het alternatief verslag werd het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap ingelicht over de realiteit van handicap in ons land.

VN-aanbevelingen voor België

Het Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft de Belgische regering op 3 oktober 2014 zijn conclusies met daarin een aantal aanbevelingen bezorgd.

De NHRPH en alle organisaties die hebben meegewerkt aan het ontwerp van alternatief verslag van het BDF zijn tevreden over de inhoud van deze aanbevelingen en zullen alles in het werk stellen opdat de Belgische federale regering hen zou ontmoeten en op die manier voor een betere inclusie van personen met een handicap in België zou zorgen.

 .