Ga naar de inhoud

Mensenrechten

In 2009 heeft België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) geratificeerd. Het verdrag wilt ervoor zorgen dat personen met een handicap dezelfde mensenrechten genieten als ieder ander en dat ze volledig kunnen deelnemen aan de samenleving door dezelfde kansen te krijgen als ieder ander. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) draagt actief bij tot het ontwerp van alternatief verslag over het UNCRPD waarvan het Belgian Disability Forum vzw (BDF) het initiatief neemt.

Alternatief verslag

Voor het alternatief verslag moet informatie worden verzameld en moeten analyses worden uitgevoerd. Het is de bedoeling een alternatief verslag bij het officieel verslag van België over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD) op te stellen.

Het alternatief verslag geeft een momentopname van de levensomstandigheden van personen met een handicap in België. Het is de perfecte tegenhanger van het officieel verslag van België, dat een stand van zaken geeft over de wetgeving die een invloed heeft op het leven van personen met een handicap.

1ste alternatief verslag van het BDF - UNCRPD (20/02/2014)

2de en 3de alternatief verslag van het BDF - UNCRPD (11/02/2019)

VN-aanbevelingen voor België

Met het alternatief verslag wordt het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD-Comité) ingelicht over de realiteit van handicap in ons land.

Vervolgens bezorgt het UNCRPD-Comité de Belgische regering zijn slotopmerkingen met daarin een aantal aanbevelingen.

Slotopmerkingen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap - UNCRPD (03/10/2014)

Meer weten? Ga naar de UNCRPD-pagina van het Belgian Disability Forum

 .