Ga naar de inhoud

Mantelzorg

Een werkgroep van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft het mantelzorgstatuut geconcretiseerd met de hulp van Aidants proches asbl en Steunpunt Mantelzorg. De NHRPH heeft in kaart gebracht welke begeleidings- en sociale beschermingsmaatregelen nodig zijn opdat mantelzorgers hun ondersteunende taken waardig kunnen uitvoeren.