Ga naar de inhoud

Luchthaven

Voor zijn vluchten valt Brussels Airport Company (BAC) onder de federale bevoegdheid. Toen de Europese richtlijn EU1107 van kracht werd, nam de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) die gelegenheid te baat om vanaf dan deel te nemen aan de door BAC opgerichte werkgroep PBM (personen met een beperkte mobiliteit).