Ga naar de inhoud

Levensstandaard

Veel personen met een handicap kunnen wegens hun gezondheidstoestand geen toereikend inkomen verdienen. Aangezien die handicap vaak hogere onkosten met zich meebrengt, vormen die tegemoetkomingen echt wel een noodzakelijk - maar niet altijd de enige - bron van inkomsten. De overheid voorziet nog andere maatregelen om de levensstandaard van personen met een handicap te verbeteren: de speciale parkeerkaart, fiscale maatregelen, bepaalde gezondheidszorgen, enz. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) volgt de evoluties in die domeinen van nabij.

De NHRPH benadrukt dat het noodzakelijk is dat de maatschappij de nodige onkosten van personen met een handicap voor haar rekening neemt, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheidszorgen, wat voorlopig niet het geval is. De NHRPH herinnert er ook aan dat de Staat absoluut een waardig inkomen moet garanderen voor iedere persoon met een handicap volgens de beginselen vastgelegd in artikel 28 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De NHRPH keurde 2 standpuntennota's goed: