Ga naar de inhoud

Kinderbijslag

Voor kinderen is de realiteit van een handicap vaak erg zwaar. Bovendien durven de kosten dan ook nog serieus oplopen. Hiervoor voorziet de wetgever financiële tussenkomsten op het vlak van de kinderbijslag.

Door de 6e staatshervorming zijn er recent een aantal wijzigingen gebeurd in de verhoogde kinderbijslag.

In Brussel en Wallonië worden de erkenningen voor de verhoogde kinderbijslag nog steeds door de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een Handicap) behandeld.

In Vlaanderen werd het systeem van kinderbijslag onlangs hervormd en kreeg het de nieuwe naam ‘Groeipakket’ mee. Ook de verhoogde kinderbijslag maakt hier deel van uit en kreeg in Vlaanderen de nieuwe naam ‘Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’.

Meer weten?

Wat verlangt de NHRPH op het vlak van de bijkomende kinderbijslag?

Tijdens de vorige legislatuur zijn er verhogingen op de toegekende bedragen ingevoerd. De NHRPH vraagt dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van een volledige evaluatie van het stelsel van de bijkomende kinderbijslag. Op grond van de resultaten van die evaluatie moeten er - indien nodig - aanpassingen aan de wetgeving gebeuren.