Ga naar de inhoud

Voorbereiding van de begroting 2013

Brief van de NHRPH aan mijnheer de eerste Minister

Mijnheer de Eerste Minister

Op het ogenblik wanneer uw regering bereid is draconische maatregelen te beslissen om grote besparingen te maken op de begroting 2013, wenst de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) u de volgende brief laten lezen:

Een kopie van deze brief werd verstuurd naar:

  • De heer Steven VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  • De heer Didier REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  • De heer Johan VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  • De heer Alexander DE CROO, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
  • Mevrouw Joëlle MILQUET, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  • Mevrouw Laurette ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  • De heer Philippe COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's

Een kopie van deze brief werd u op papier verstuurd.

 .