Ga naar de inhoud

Voorbereiding van de begroting 2013

Persmededeling van de NHRPH van 7 november 2012

Brief van de NHRPH aan de heer Eerste Minister

Op het ogenblik dat de federale regering zich voorbereidt draconische maatregelen te nemen teneinde grote besparingen door te voeren op de begroting 2013, heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) er in een brief aan de premier aan herinnerd, dat de tegemoetkomingen een noodzakelijke bron van inkomsten vormen voor talrijke personen met een handicap.

De NHRPH dringt eropaan dat de besparingsmaatregelen niet raken aan de personen die een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt. De gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap vormen een groot gedeelte van deze groep.

Een kopie van deze brief werd verstuurd naar:

  • De heer Steven VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  • De heer Didier REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  • De heer Johan VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  • De heer Alexander DE CROO, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
  • Mevrouw Joëlle MILQUET, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  • Mevrouw Laurette ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  • De heer Philippe COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
 .