Ga naar de inhoud

Tewerkstellingsquotum van 3 % voor personen met een handicap in het federaal openbaar ambt niet gehaald

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) heeft haar activiteitenverslag voor het jaar 2020 gepubliceerd.

In dit rapport presenteert BCAPH bevindingen, analyses en aanbevelingen op basis van gegevens verzameld bij de federale organisaties over de werkgelegenheid van personen met een handicap.

Helaas stelt de NHRPH vast dat de doelstelling om 3% van de personen met een handicap in de federale administraties aan te werven nog steeds niet is bereikt. In feite hebben slechts 2 organisaties een arbeidsparticipatie van personen met een handicap die gelijk is aan of hoger ligt dan 3%.

De gezondheidscrisis van COVID-19 heeft niet bijgedragen tot het bereiken van dit quotum. De federale administraties werden in hun aanwervingstaken geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals het opzetten van videoconferenties voor sollicitatiegesprekken.

De NHRPH herinnert eraan dat deze nieuwe technologie├źn ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen met een handicap en dat er regelingen moeten worden getroffen wanneer dat voor de kandidaat nodig is.

 .