Ga naar de inhoud

Schrijf je in voor de conferentie 'Federaal Actieplan Handicap' op 29 november 2023

Om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen nam de federale regering op 16 juli 2021 het Federaal Actieplan Handicap (2021-2024) aan. Dit actieplan is een initiatief van mevr. Karine Lalieux, minister voor Personen met een handicap en de FOD Sociale Zekerheid, vanuit haar rol als federaal aanspreekpunt voor het VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap. 

Met het actieplan engageerde de federale regering zich om rond de 6 assen van het regeerakkoord 145 maatregelen te nemen ten voordele van personen met een handicap te nemen. Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven: gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz. Het actieplan voorziet een eindrapport aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken van de Kamer in het voorjaar van 2024.

Met het oog op de voorbereiding van dit rapport nodigt de Minister voor personen met een handicap, mevr. Karine Lalieux, met de steun van de FOD Sociale Zekerheid, u uit op de conferentie ‘Federaal Actieplan Handicap‘ die op 29 november in BluePoint (Brussel) zal plaatsvinden.

Wat staat er op het programma? In de voormiddag zal de implementatie van het actieplan voorgesteld worden met een reactie van het maatschappelijk middenveld. In de namiddag voorzien we 3 workshops (parallel) om een aantal thematieken van het actieplan verder uit te diepen. 
U kan zich inschrijven voor de hele conferentie of voor de voor- of namiddag sessies.

OP HET PROGRAMMA (Voorlopig)

10u00 – 12h15 Uiteindelijke evaluatie implementatie federaal actieplan         

 • Verwelkoming | Peter SamynVoorzitter FOD Sociale Zekerheid
 • Retrospectieve over vier jaren federaal actieplan| Karine Lalieux, Minister voor Personen met een handicap 
 • Cijfers, proces en vaststellingen | Coördinatiemechanisme VN Verdrag, FOD Sociale Zekerheid 
 • Aandachtspunten middenveld | Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
 • Aandachtspunten onafhankelijk mechanisme voor het VN Verdrag | Unia 
 •  Q&A sessie

12u15 – 13u30 Lunchpauze

13u30 – 15u30 Thematische workshops 

 • Workshop 1 –Tewerkstelling van personen met een handicap: gedachten en vooruitzichten (NL/FR)
 •  Workshop 2 – Gender en Handicap: uitdagingen met betrekking tot intersectionele discriminatie (NL/FR)
 • Workshop 3 – Elections for persons with disabilities (ENG : te bevestigen)

15u30 - 17u00 Slot & Receptie (koffie/thee)

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Woensdag 29 november van 10u tot 17u
  Onthaal en ontbijt vanaf 9u30
 • In BluePoint (Auguste Reyers Laan, 80 - 1030 Brussels) - Toegangsplan
  Inschrijving verplicht voor 12uur op 22 november !
 • Het evenement is tweetalig FR/NL, met tolken. Gebarentaal mogelijk op aanvraag via inschrijvingsformulier.