Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 27-05-2013

De leden van de Raad hebben tijdens deze vergadering heel wat uiteenlopende onderwerpen besproken.

Werden voornamelijk onderzocht:

  • de vraag om advies van de Minister van Binnenlandse Zaken over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon;
  • de vraag om advies van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap over het voorontwerp van wet "mantelzorgers";
  • de ontwerpen van aanbevelingen die zullen worden opgenomen in het alternatief verslag over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgesteld door het Belgian Disability Forum in samenwerking met alle adviesraden.
 .