Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 22-12-2014

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden op 22 december 2014.

Hierna volgen de voornaamste besproken onderwerpen:

Project voor noodoproepen per sms (sms 112)

De heren Hertens en Massart (FOD Binnenlandse Zaken) hebben de stand van zaken gegeven over het project voor noodoproepen per sms: doelstellingen, communicatie, planning, problemen, enz.

Afschaffing van de inschakelingsuitkeringen

De DG Personen met een handicap had een prioritaire behandelingsprocedure voorzien voor personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of integratietegemoetkoming ontvangen en voor wie de beroepsinschakelingsuitkering vanaf 1 januari 2015 zal wordt afgeschaft (link naar advies 2014/20).

De DG Personen met een handicap heeft de definitieve lijsten van de RVA en van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten, waarmee zij alle dossiers vóór deze termijn kon behandelen, niet ontvangen.

De NHRPH is niet te spreken over de blijvende onduidelijkheid wat betreft zowel de al dan niet medegedeelde informatie, het ontbreken van begeleiding van de betrokken personen, als de samenwerking tussen de verschillende diensten, en heeft het volgende advies geformuleerd:

Advies

 .