Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-11-2016

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 21 november 2016 plaatsgehad.

De heer Lieven Monserez en de heer Enrico Leenknecht van de beleidscel van de Minister van Volksgezondheid hebben de stand van zaken van het dossier over de professionele re-integratie, enerzijds, en de regels voor cumulatie tussen het loon en de ziekenfondsvergoedingen, anderzijds, medegedeeld.

Zij hebben ook het project tot aanpassing van de definitie van de lonen en referentieperiode in het kader van de berekening van de invaliditeitsvergoedingen voorgesteld.

De NHRPH heeft ook de besprekingen betreffende zijn standpuntnota over de verkiezingen voortgezet.

 .

Contact :

 .