Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 21-10-2013

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering op 21 oktober 2013 gehouden.

De volgende onderwerpen zijn voornamelijk aan bod gekomen:

Hervorming van de wetgeving over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De Staatssecretaris voor Personen met een handicap heeft herinnerd aan de hoofdlijnen van de  hervorming die hij op het oog heeft wat betreft de reglementering inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap:

  • integratie en deelname van de persoon met een handicap,
  • uitwerken van een hulpmiddel voor de evaluatie van de handicap,
  • strijd tegen de armoede,
  • strijd tegen de werkloosheidsvallen,
  • dekking van de bijkomende kosten ingevolge de handicap en
  • administratieve vereenvoudiging.

Een ontwerpnota met deze hoofdlijnen zal aan de volgende regering worden voorgelegd.

 

Activering werklozen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33%

De NHRPH heeft een vertegenwoordiger van de Minister van Werk uitgenodigd om te komen toelichten wat werd gedaan in de sector van de werkloosheid sedert het aantreden van de nieuwe regering, inzonderheid de maatregelen voor personen met een handicap.

Naast de wettelijke aspecten heeft een vertegenwoordiger van de RVA uiteengezet hoe het actief zoekgedrag wordt gecontroleerd, onder andere in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33%.

De NHRPH vindt het spijtig dat hij niet vóór deze wijzigingen van de reglementering om een advies werd verzocht en betreurt dat de leesbaarheid van deze wetgeving te wensen overlaat en dat ze niet duidelijk genoeg is en nogal ingewikkeld.

Algemeen beschouwd is hij bezorgd over het ontbreken van gemeenschappelijke afspraken en objectieve criteria voor het beoordelen van het zoekgedrag van werklozen met een beperkte arbeidsgeschiktheid, en over het risico dat ‘zonder verdienvermogen’ beschouwde personen uit alle stelsels worden geweerd. De NHRPH zal zijn ongerustheid daarover ter kennis brengen van de Minister van Werk.

 

Advies

De NHRPH heeft volgend advies verstrekt:

 .